kniha Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi, ľudmila Húsková
PhDr. Ľudmila Húsková, PhD.

Šikanovanie a kyberšikanovanie

v praxi
 
Ľudmila Húsková

Venujem mojim drahým rodičom za ich lásku, výchovu a podporu.

Ďakujem sponzorom, recenzentom a všetkým, ktorí mi pomohli  knihu vydať.

Ľudmila Húsková

V knihe sa dočítate:

  • Príbehy z praxe autorky – autentické priblíženie a riešenie konkrétnych prípadov šikanovania a kyberšikanovania, ktoré vás vtiahnu do krutej reality týchto javov.
  • V prílohe knihy sa nachádza vzor trestného oznámenia, autentické fotografie zranení na lepšiu identifikáciu obete.
  • Odborné a cenné rady, prevencia a postupy pri riešení šikanovania a kyberšikanovania pre rodičov aj pedagógov.
  • Charakteristika a identifikácia obete a agresora.

Publikáciu „Šikanovania a kyberšikanovanie v praxi“ napísala PhDr. Ľudmila Húsková, PhD., ktorá pracuje na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Martine, kde je referentom špecialistom skupiny prevencie. Kniha reflektuje pracovné skúsenosti autorky v poviedkach, ktoré sú najoriginálnejšou a z hľadiska prevencie trestnej činnosti najprínosnejšou časťou celého autorského diela.

Publikácia je orientovaná ako príručka rodičom,učiteľom, špeciálnym pedagógom, školským psychológom ako aj širokej verejnosti na rozšírenie vedomostí v problematike šikanovania a kybešikanovania za účelom včasného zachytenia prvých príznakov a signálov.

Objednávka

knihy "Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi" v cene 21 € / 1 ks (vrátane poštovného)

V poriadku!
Prosím vyplňte.
V poriadku!
Prosím vyplňte.
V poriadku!
Prosím vyplňte.
V poriadku!
Prosím vyplňte.
V poriadku!
Prosím vyplňte.
V poriadku!
Prosím vyplňte.
V poriadku!
Prosím vyplňte.
V poriadku!
Prosím vyplňte.
V poriadku!
Prosím vyplňte.
Vyplňte len v prípade, ak nakupujete pre firmu alebo organizáciu.

Po doručení objednávky budete spätne e-mailom oboznámený/á o spôsobe platby a plnení objenávky.

 

Referencie