kniha Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže, ľudmila Húsková
PhDr. Ľudmila Húsková, PhD.

Šikanovanie a kyberšikanovanie

mládeže   (rozšírené a doplnené vydanie)

+ NOVINKA české vydání (modrá)

 
 
Ľudmila Húsková

Venujem mojim drahým rodičom za ich lásku, výchovu a podporu.

Ďakujem sponzorom, recenzentom a všetkým, ktorí mi pomohli  knihu vydať.

Ľudmila Húsková

Kniha je rozšíreným vydaním knihy Šikanovanie a kyberšikana v praxi.

Doplnená časť, sa zaoberá problematikou: "Rizikové správanie v adolescencii a samovražednosť, signály, prevencia a pomoc."

Kúpiť knihu

V knihe sa dočítate:

  • Príbehy z praxe autorky – autentické priblíženie a riešenie konkrétnych prípadov šikanovania a kyberšikanovania, ktoré vás vtiahnu do krutej reality týchto javov.
  • V prílohe knihy sa nachádza vzor trestného oznámenia, autentické fotografie zranení na lepšiu identifikáciu obete.
  • Odborné a cenné rady, prevencia a postupy pri riešení šikanovania a kyberšikanovania pre rodičov aj pedagógov.
  • Charakteristika a identifikácia obete a agresora.
  • + Rizikové správanie v adolescencii a samovražednosť, signály, prevencia a pomoc.

Publikáciu „Šikanovania a kyberšikanovanie mládeže“ napísala PhDr. Ľudmila Húsková, PhD., ktorá pracuje na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Martine, kde je referentom špecialistom skupiny prevencie. Kniha reflektuje pracovné skúsenosti autorky v poviedkach, ktoré sú najoriginálnejšou a z hľadiska prevencie trestnej činnosti najprínosnejšou časťou celého autorského diela.

Publikácia je orientovaná ako príručka rodičom,učiteľom, špeciálnym pedagógom, školským psychológom ako aj širokej verejnosti na rozšírenie vedomostí v problematike šikanovania a kybešikanovania za účelom včasného zachytenia prvých príznakov a signálov.

Objednávka knihy

"Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže" v cene 25 € / 1 ks (vrátane poštovného)

"Šikanování a kyberšikanování mládeže" - CZ verze v zaváděcí ceně 21 € (27 €) / 1 ks (včetně poštovného)

Kúpiť knihy

Referencie